O nama

Preduzeće PROINOX FM doo Banja Luka je nasljednik SZR „FRIGO-MUNJA“ Banja Luka i isto je osnovano kako bi sa unapređenim proizvodnim kapacitetima i poboljšanom organizacijom uspješno odgovorilo uvećanju obima poslovanja, a u skladu sa dodatnim zahtjevima tržišta. Povećanje našeg udjela na domaćem i tržištima regiona postignuto je kreativnošću naših dizajnerskih rješenja i  kvalitetom izrade i završne obrade, kvalitetom i  asortimanom proizvoda iz vlastite proizvodnje i zastupanih  robnih marki, korektnim cijenama kao i profesionalnim odnosom prema klijentima.

Kontakt

PROINOX FM d.o.o

Svetosavska 205

78252 Glamočani, Laktaši

Tel.: +387 51 507 951

Fax: +387 51 507 952

Email: info@proinoxfm.com